CLB


 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) van Leuven. 
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.

Niet alleen de school, maar ook leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.
Uiteraard is het zo dat de CLB-begeleiding niet opgedrongen kan worden; het CLB doet een aanbod, dat men kan weigeren.  Slechts de deelname aan de medische onderzoeken isverplicht, net zoals de begeleiding van leerplichtigen, die langdurig en onwettig afwezig zijn.

De begeleiding situeert zich op deze vier domeinen:

 • de preventieve gezondheidszorg
 • de schoolloopbaan
 • het leren en studeren
 • de sociale en emotionele ontwikkeling.

​Onze medewerkers:

 • Ann Buntinx: anker (meestal op donderdag aanwezig op school)
  ann.buntinx@vclbleuven.be
  (0490) 64 51 06
 • Sarah De Leener: schoolarts
  sarah.deleener@vclb.be
  (0490) 64 51 49

​Website van het VCLB Leuven: www.vclbleuven.be

Search

Data

SCHOOLJAAR 2018-2019
 INSCHRIJVINGEN

voor dit schooljaar

na telefonisch contact
(016)46 40 37

voor volgend schooljaar

(geboortejaar 2017)

infomoment

inschrijvingen broers en zussen:

inschrijvingen anderen:

VRIJE DAGEN 
STUDIEDAGEN 
FEESTEN

Contact

Vrije Baasisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

template by JStemplates.com