We maken onze droom waar

We maken onze droom waar in ons pedagogisch project.  
Dit project is niet af; het kan groeien en aangepast worden, want de wereld blijft niet stil staan.
We willen met onze school en onze kinderen meeleven in deze moderne tijd.

Wij willen een school met een hart zijn
 

Onze school is een thuis voor je kind.  De klas is de kleine gemeenschap waar je kind zich kan goed voelen.  We willen elk kind waarderen en erkennen.
Elk kind moet leren eerbied hebben voor andere mensen en voor ieders materiaal.
We leren het luisteren naar en spreken met elkaar.  We leren op een zinvolle manier conflicten oplossen.
Omgaan met vreugde en verdriet, leren delen, vriendschap, vergeven, nieuwe kansen geven, zijn belangrijke punten in onze opvoeding.
Als directie en leerkrachten willen we eerlijk zijn tegenover de ouders, problemen willen we uitpraten. We beogen daarbij steeds wat goed is voor je kind.

We willen dat onze kinderen zelfstandig kunnen zijn, beleefd kunnen omgaan, verdraagzaam leren zijn, open staan voor iedereen, genegenheid kunnen tonen, eerlijk zijn in alles.

Wij zijn een christelijk geïnspireerde school
 

Onze school is een katholieke school: het evangelie en het leven van Jezus zijn een leidraad.Zo helpen we kinderen zoeken naar een antwoord op belangrijke levensvragen.

Je kunt het ook zien dat we een christelijke school zijn: 

  • in elk lokaal hangt een kruisbeeld
  • we geven godsdienst een belangrijke plaats en bidden elke dag.
  • er zijn gebedsvieringen en eucharistievieringen.  Ook gezinsvieringen in de parochie willen we ondersteunen.
Wij willen een leerschool zijn
  1.  Wij willen kwaliteitsonderwijs bieden
   

We volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs, waarin ontwikkelingsdoelen en eindtermen opgenomen zijn. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van de kinderen.
We werken zorgverbredend; vanuit de basisleerstof proberen we elk kind passend te begeleiden.

We willen ervoor zorgen dat ze veel kennen en kunnen; maar we willen stress vermijden door over vorderingen en inspanningen te praten en niet alleen over resultaten.  Bij de verwerking van de leerstof horen ook huiswerk en lessen. We willen de kinderen net leren werken.

Bij wedstrijden is deelnemen voor onze school belangrijker dan winnen.

We hebben oog voor nieuwe technologie. We willen de computer passend gebruiken in ons onderwijsgebeuren.

  2.  Wij willen een gezonde en sportieve school zijn
   

Aan sport doen en gezonde voeding zijn belangrijk.  We geven onze kinderen dus regelmatig de kans om te bewegen en stimuleren gezonde voeding; een gezonde geest in een gezond lichaam.  We vinden spelen en bewegen op de speelplaats een noodzaak en stimuleren hen.

De gymlessen worden verzorgd door een bijzondere leermeester.  Buiten de lessen bewegingsopvoeding worden andere bewegingsoefeningen op een zinvolle manier ingelast.  In de lagere school krijgen de leerlingen zwemles.

Kleinere uitstappen leggen we te voet of met de fiets af.

  3.  We willen een creatieve school zijn
   

Lichamelijke, beeldende, muzikale en verbale expressie krijgen niet alleen een plaats in de klas, maar we nemen ook regelmatig deel aan theatervoorstellingen, tentoonstellingen en educatieve voorstellingen.

We geven kinderen kansen om creatief en kunstzinnig bezig te zijn.  We helpen hen hun talenten en hun gevoelens uit te drukken.

  4.  We willen een milieubewuste school zijn
   

We leren de kinderen aandacht te hebben voor het leefmilieu.  In bewondering staan voor, verwonderd zijn om en helpen meewerken aan Gods schepping vinden we een mooie opdracht.

  5.  We willen een school in de wereld zijn
   

We hebben aandacht voor gebeurtenissen, dichtbij en veraf, vroeger en nu.  We zetten ons in voor ontwikkelingslanden en voor hulpbehoevenden dichter bij ons.

 

Over ons > Ons project

Search

Data

SCHOOLJAAR 2018-2019
 INSCHRIJVINGEN

voor dit schooljaar

na telefonisch contact
(016)46 40 37

voor volgend schooljaar

(geboortejaar 2017)

infomoment

inschrijvingen broers en zussen:

inschrijvingen anderen:

VRIJE DAGEN 
STUDIEDAGEN 
FEESTEN

Contact

Vrije Baasisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

template by JStemplates.com