Ouders, we helpen jullie een handje!

Voor ouders die vroeg moeten beginnen werken of vroeg naar hun werk moeten vertrekken, voor ouders die laat moeten werken of pas laat de kinderen op school kunnen komen ophalen, organiseert de school voor- en naschoolse opvang.  
Deze is deels gratis, deels betalend.
Ook op woensdag wordt er betalende opvang georganiseerd.

De voorschoolse opvang begint op 7.00 uur; de naschoolse opvang eindigt om 18.00 uur. Op woensdag is het einduur afhankelijk van het aantal inschrijvingen (16.00 uur of 18.00 uur).

De kinderen krijgen ook de kans om een warme maaltijd te gebruiken.  De bestellingen voor één of meerdere dagen per week of voor een hele week worden vastgelegd in het begin van elk trimester. Op woensdag zijn er geen warme maaltijden.

 

Ja! > Opvang en warme maaltijden

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2018-2019

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

maandag 1 oktober 2018

woensdag 10 oktober 2018

maandag 4 februari 2019

woensdag 27 maart 2019

woensdag 15 mei 2019

FEESTEN

eetfeest zondag 7 oktober 2018

kinderfuif vrijdag 25 januari 2019

schoolfeest zaterdag 18 mei 2019

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be