Samen school maken

School maken kunnen we niet alleen,
moeten we niet alleen;
we mogen het samen doen.

Klik op het grijze blokje en je krijgt nog meer informatie!

Schoolteam

Op onze school werken een dertigtal personeelsleden, sommigen deeltijds, anderen voltijds; elk met een aparte invulling van zijn of haar taak, maar allemaal met hetzelfde doel: elk kind kind laten zijn.

Schoolbestuur

Ons schoolbestuur is sedert 1990 een VZW en is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
De Raad van Bestuur vergadert maandelijks, de Algemene Vergadering jaarlijks.

Schoolraad

Participatie op school veronderstelt dat elke participerende groep (personeel, ouders, schoolbestuur) een eigen inbreng in het opvoedingsgebeuren heeft en dat de andere groepen deze inbreng kennen en waarderen.

Ouderraad

De ouderraad wil de samenwerking tussen ouders en school bevorderen.  Door advies te geven, nieuwe ideeën aan te brengen en uit te werken levert de ouderraad een positieve bijdrage aan een goede schoolwerking.

Leerlingenraad

Leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discusiëren, luisteren naar de mening van anderen, voorstellen doen, activiteiten organiseren, ondervinden wat realistisch en haalbaar is... Dat en nog veel meer kan in de leerlingenraad, want de school is meer dan alleen leren.

CLB

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) van Leuven.  De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingbegeleiding vastlegt.

Scholengemeenschap

Het doel van het oprichten van de scholengemeenschap 'Hageland' is de samenwerking tussen scholen bevorderen.  Deze samenwerking biedt mogelijkheden op administratief, materieel en pedagogisch-didactisch vlak.

Search

Data

SCHOOLJAAR 2018-2019
 INSCHRIJVINGEN

voor dit schooljaar

na telefonisch contact
(016)46 40 37

voor volgend schooljaar

(geboortejaar 2017)

infomoment

inschrijvingen broers en zussen:

inschrijvingen anderen:

VRIJE DAGEN 
STUDIEDAGEN 
FEESTEN

Contact

Vrije Baasisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

template by JStemplates.com