Schoolraad

Participatie op school veronderstelt dat elke participerende groep een eigen inbreng in het opvoedingsgebeuren heeft en dat de andere groepen deze eigen inbreng kennen en waarderen.

In uitvoering van het Decret van 2 april 2004, betreffende de participatie op school, werd op 7 juni 2005 een eerste schoolraad opgericht.
Om de vier jaar wordt een nieuwe schoolraad verkozen en samengesteld.  De huidige schoolraad werd in 2013 verkozen.

De schoolraad wordt samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van het personeel en van de ouders.  De schoolraad besliste om een vertegenwoordiger uit de lokale gemeenschap te coöpteren.
Om tot een goede samenwerking te komen, besliste de schoolraad om een afvaardiging van het schoolbestuur uit te nodigen op elke vergadering.  Ook de directeur is aanwezig.

Vertegenwoordigers van de ouders:

  • Inge Kenis, voorzitter van de schoolraad
  • Wendy De Weser

​Vertegenwoordigers van het personeel:

  • Leen Chaerle, secretaris van de schoolraad
  • Christel Cockx

​Afgevaardigde van het schoolbestuur

  • Chris Vanderwegen

Search

Data

SCHOOLJAAR 2018-2019
 INSCHRIJVINGEN

voor dit schooljaar

na telefonisch contact
(016)46 40 37

voor volgend schooljaar

(geboortejaar 2017)

infomoment

inschrijvingen broers en zussen:

inschrijvingen anderen:

VRIJE DAGEN 
STUDIEDAGEN 
FEESTEN

Contact

Vrije Baasisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

template by JStemplates.com