Een school met een sterk verleden en een plan voor de toekomst

  • Warmwe geloven dat een familiale en hartelijke sfeer bijdraagt tot de groei van kinderen, leerkrachten en de school als gemeenschap.
  • Samen: kinderen, ouders en leerkrachten vormen een partnerschap om het leren en leven op onze school zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In overleg bepalen we de koers.
  • Voluit: als we iets doen, dan doen we het graag goed. We vinden de manier waarop belangrijk, maar willen ook fier kunnen zijn op het eindresultaat.
  • Brede ontwikkeling: met een ruim onderwijsaanbod ondersteunen we kinderen in hun totale ontplooiing, het ontdekken van de eigen talenten en het maken van realistische maar ambitieuze keuzes in het leven.
  • Evenwichtige ontwikkeling: we investeren in een degelijke basiskennis, sterke vaardigheden, ondersteunende attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.
  • Elk kindwe willen onderwijs met focus op de maximale ontwikkeling van elk kind. 

Open geest, positivisme, zelfstandigheid, engagement en toekomstgerichtheid zijn bepalend voor de identiteit en het klimaat van onze school.

Onze christelijke inspiratie helpt ons hierop in te zetten: elk kind is uniek – anders zijn is ok – ieder is verantwoordelijk voor het eigen handelen – verbondenheid en solidariteit – vertrouwen en hoop – genieten en dankbaar zijn – openheid, respect en zorg voor mens en natuur – verwondering voor het gewone en het ongewone – vergeving en herstelgericht handelen – zorgzaamheid en troost

We onderwijzen hier niet alleen over, we leven deze waarden voor en dragen ze zo over op onze kinderen.

jaarthema 2018-2019

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2018-2019

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

maandag 1 oktober 2018

woensdag 10 oktober 2018

maandag 4 februari 2019

woensdag 27 maart 2019

woensdag 15 mei 2019

FEESTEN

eetfeest zondag 7 oktober 2018

kinderfuif vrijdag 25 januari 2019

schoolfeest zaterdag 18 mei 2019

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be