Welbevinden en betrokkenheid

We streven ernaar dat al onze kinderen, ouders en leerkrachten zich goed in hun vel voelen op school, zodat ze plezier hebben, zich inzetten en hun talenten ten volle kunnen benutten.

We zien hen graag groeien naar met een positief, maar realistisch zelfbeeld.

We streven ernaar dat kinderen actief, geïnteresseerd en gemotiveerd zijn op school.

We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten een goede band met zichzelf en elkaar ontwikkelen.

We proberen dit op school waar te maken door

 • iedereen hartelijk te verwelkomen met een warme welkom. We wachten kinderen op aan de poort, begroeten ouders 's ochtends en 's avonds.
 • een open communicatie te voeren.
 • aandacht te hebben voor positieve feedback in de dagdagelijkse omgang met elk kind.
 • onze deuren letterlijk open te laten. Ouders mogen met hun kinderen mee tot op de speelplaats, in de gang en in de klas. Bij instapmomenten nemen we dit laatste letterlijk. Op andere dagen kunnen ouders tot aan/in de klas tot 8.40 uur.
 • een warm onthaal te organiseren in verschillende klassen.
 • de kinderen van het derde tot het zesde leerjaar vertrouwen te geven. Zij mogen zonder rij naar de klas.
 • kleuterklas met een sterke en rijke hoekenwerking uit te bouwen, aangepast aan de ontwikkeling en interesse van de kleuters, maar waar ook plaats is voor interactie;
 • door kinderen autonomie te geven en hen inspraak te geven binnen projecten, uitstappen, ... wat en hoe sommige aspecten van de week worden ingevuld.
 • verbindend te communiceren. Wij ondersteunen de kinderen hierbij door de methodiek van de 'giraf' en de 'jakhals' maar geven als leerkrachten ook het goede voorbeeld. In onze school worden straffen en belonen zo vaak mogelijk vervangen door leergesprekken.
 • verjaardagen van kinderen en leerkachten echt samen te vieren met een lied en een dans.
 • ... 

KOM GERUST EENS VOELEN HOE WARM JIJ ONZE SCHOOL VINDT! JE BENT WELKOM!

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest zondag 13 oktober

kinderfuif vrijdag 7 februari

schoolfeest zaterdag 9 mei

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be