Wie is wie?

Kleuterschool 

We hebben een instapklas. Hier worden alle kinderen opgevangen die voor het eerst naar school komen en nog geen drie jaar geworden zijn. In dit groepje krijgt jouw peuter de kans om rustig te wennen aan het schoolleven. Op verschillende momenten in het schooljaar schuiven de instappers door naar de eerste kleuterklas.

Juf Lies (kleuterjuf instappers)

Juf Hanne (kleuterjuf K1)

Juf Tina (kinderverzorgster)

De vierjarige kleuters zitten in de tweede kleuterklas, de vijfjarigen in de derde kleuterklas. Er wordt nauw samen gewerkt en de kleuters ontmoeten elkaar in de tussenliggende kikkerklas.

Juf Tamara (kleuterjuf K2)

juf Martien (kleuterjuf Kikkerklas)

Juf Lieselotte (kleuterjuf K3)

Al onze kleuters krijgen wekelijks bewegingsopvoeding.

Meester Gunther

Onze zorgcoördinator volgt alle kleuters, in nauw contact met het CLB, op.

Juf Katrien

 

Lagere school

Onze lagere school telt 6 klassen. Om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen, wordt de klasgroep door twee leerkrachten gevolgd. Zij onderwijzen samen of splitsen waar nodig de kinderen op in kleinere groepjes. Voor de kinderen die extra hulp nodig hebben en voor leerlingen met een ontwikkelingvoorsprong wordt gezorgd voor materiaal dat uitdagend is. Dan is het natuurlijk fijn om met twee leerkrachten verantwoordelijk te zijn voor één klasgroep!

Juf Leen en juf Els (eerste leerjaar)

Meester Hans en meester Vic (tweede leerjaar)

Juf Larissa en juf Veerle (derde leerjaar)

Juf Katrien en juf Ann (vierde leerjaar)

Juf Evelien en juf Liese (vijfde leerjaar)

Juf Kathy en juf Liese (zesde leerjaar)

Net als de kleuters heeft ook de lagere school wekelijks bewegingsopvoeding.

Meester Gunther

Meester Toon

Juf Marijke

Onze zorgcoördinator volgt ook alle kinderen van de lagere school, in nauw contact met het CLB, op.

Juf Katrien

 

En...

Naast juffen en meester zijn er nog heel wat andere mensen werkzaam in de school.

Griet (secretariaat)

Lieselotte (pedagogisch beleidsondersteuner)

Toon (boekhouding)

Chantal (preventie)

Eliane (opvang)

Ludo (middagtoezicht)

Karla (onderhoud)

Hugo (klusjesman)

Peter (directeur)

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest nog niet bekend

kinderfuif nog niet bekend

schoolfeest nog niet bekend

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be