Wie is wie?

Kleuterschool 

We hebben een instapklas. Hier worden alle kinderen opgevangen die voor het eerst naar school komen en nog geen drie jaar geworden zijn. In dit groepje krijgt jouw peuter de kans om rustig te wennen aan het schoolleven. Op verschillende momenten in het schooljaar schuiven de instappers door naar de eerste kleuterklas.

Juf Lies (kleuterjuf instappers)

Juf Hanne (kleuterjuf K1)

Juf Tina (kinderverzorgster)

De vierjarige kleuters zitten in de tweede kleuterklas, de vijfjarigen in de derde kleuterklas. Er wordt nauw samen gewerkt en de kleuters ontmoeten elkaar in de tussenliggende kikkerklas.

Juf Tamara (kleuterjuf K2)

juf Martien (kleuterjuf Kikkerklas)

Juf Lieselotte (kleuterjuf K3)

Al onze kleuters krijgen wekelijks bewegingsopvoeding.

Meester Gunther

Onze zorgcoördinator volgt alle kleuters, in nauw contact met het CLB, op.

Juf Katrien

 

Lagere school

Onze lagere school telt 6 klassen. Om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen, wordt de klasgroep door twee leerkrachten gevolgd. Zij onderwijzen samen of splitsen waar nodig de kinderen op in kleinere groepjes. Voor de kinderen die extra hulp nodig hebben en voor leerlingen met een ontwikkelingvoorsprong wordt gezorgd voor materiaal dat uitdagend is. Dan is het natuurlijk fijn om met twee leerkrachten verantwoordelijk te zijn voor één klasgroep!

Juf Leen en meester Hans (eerste leerjaar)

Juf Marijke en meester Vic (tweede leerjaar)

Juf Larissa en juf Liese (derde leerjaar)

Juf Katrien en juf Ann (vierde leerjaar)

Juf Evelien en juf Els (vijfde leerjaar)

Juf Kathy en juf Els (zesde leerjaar)

Net als de kleuters heeft ook de lagere school wekelijks bewegingsopvoeding.

Meester Gunther

Meester Toon

Juf Marijke

Onze zorgcoördinator volgt ook alle kinderen van de lagere school, in nauw contact met het CLB, op.

Juf Katrien

 

En...

Naast juffen en meester zijn er nog heel wat andere mensen werkzaam in de school.

Griet (secretariaat)

Toon (boekhouding)

Chantal (preventie)

Eliane (opvang)

Ludo (middagtoezicht)

Karla (onderhoud)

Hugo (klusjesman)

Peter (directeur)

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2018-2019

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

maandag 1 oktober 2018

woensdag 10 oktober 2018

maandag 4 februari 2019

woensdag 27 maart 2019

woensdag 15 mei 2019

FEESTEN

eetfeest zondag 7 oktober 2018

kinderfuif vrijdag 25 januari 2019

schoolfeest zaterdag 18 mei 2019

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be