Een school met een sterk verleden en een plan voor de toekomst

 

Strapdag vrijdag 18/09/20

Vandaag kwamen er 224 kinderen al stappend of trappend naar school.

Een dikke duim voor al die strappers!!!

 

 

De school waar mensen met elkaar samen leven, elkaar motiveren en inspireren tot fijn menselijk handelen.

De school waar elke leerkracht elke kind positief benadert, waar men luistert naar vragen van kinderen en waar men geen vooroordelen heeft tegenover wie dan ook.

De school waar lief en leed wordt gedeeld, waar men zich getroost en gesteund voelt.

De school waar directie en leerkrachten zicht bewust zijn dat ook zij zich kunnen vergissen, fouten kunnen en mogen maken omdat ook zij 'maar' mensen zijn.

De school die eerlijk aan haar kinderen zegt: "Wij zijn samen onderweg, directie, leerkrachten, ouders en kinderen naar een gemeenschappelijk doel."

De school die elke leerling, elke leerkracht, elke ouder ook als hij verloren loopt, helpt om terug het rechte pad te vinden.

De school die zichzelf in vraag stelt omtrent haar opdracht, die voortdurend aan vernieuwing toe is.

De school die niet vastgespijkerd zit aan oude opvattingen en structuren maar gelooft in nieuwe onderwijsvormen en methodes.

De school waar openheid en vertrouwen heerst, waar gezonde kritiek een zegen is.

De school die zich meer zorgen maakt over de ontwikkeling van kinderen dan uitpakt met het aantal geslaagden.

De school die meer spreekt over liefdevolle omgang met elkaar dan over geboden en verboden, meer over levenswaarden dan over punten, meer over inzet dan over prestaties.

De school waar leven, leren is en leren, ... leven!

jaarthema 2019-2020

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2020-2021

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

woensdag 23 september (studiedag)

maandag 5 oktober (vrije dag)

maandag 2 november tot vrijdag 6 november (herfstvakantie)

woensdag 11 november (Wapenstilstand)

maandag 21 december tot vrijdag 1 januari (Kerstvakantie)

vrijdag 5 februari (studiedag)

maandag 8 februari (vrije dag)

maandag 15 februari tot vrijdag 19 februari (krokusvakantie)

maandag 5 april tot vrijdag 16 april (Paasvakantie)

woensdag 12 mei (studiedag)

donderdag 13 mei (Hemelvaart)

vrijdag 14 mei (brugdag)

maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

woensdag 30 juni (zomervakantie vanaf 12 uur)

FEESTEN

eetfeest zondag 18 oktober

lichtjeswandeling vrijdag 13 november

kinderfuif 

schoolfeest 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323