Een school met een sterk verleden en een plan voor de toekomst

Inschrijvingen

De open-school-momenten zullen jammer genoeg niet live kunnen doorgaan omwille van de coronamaatregelen. 

Neem je toch graag al eens een kijkje in onze school? Klik dan hier . 

Indien jullie wensen, kunnen jullie op woensdag 24 februari of donderdag 18 maart een online gesprek aanvragen met de directeur. Als je hiervoor wil inschrijven, klik dan op volgende link.

 

Vrije School 'De Kinderberg'

De school waar mensen met elkaar samen leven, elkaar motiveren en inspireren tot fijn menselijk handelen.

De school waar elke leerkracht elke kind positief benadert, waar men luistert naar vragen van kinderen en waar men geen vooroordelen heeft tegenover wie dan ook.

De school waar lief en leed wordt gedeeld, waar men zich getroost en gesteund voelt.

De school waar directie en leerkrachten zicht bewust zijn dat ook zij zich kunnen vergissen, fouten kunnen en mogen maken omdat ook zij 'maar' mensen zijn.

De school die eerlijk aan haar kinderen zegt: "Wij zijn samen onderweg, directie, leerkrachten, ouders en kinderen naar een gemeenschappelijk doel."

De school die elke leerling, elke leerkracht, elke ouder ook als hij verloren loopt, helpt om terug het rechte pad te vinden.

De school die zichzelf in vraag stelt omtrent haar opdracht, die voortdurend aan vernieuwing toe is.

De school die niet vastgespijkerd zit aan oude opvattingen en structuren maar gelooft in nieuwe onderwijsvormen en methodes.

De school waar openheid en vertrouwen heerst, waar gezonde kritiek een zegen is.

De school die zich meer zorgen maakt over de ontwikkeling van kinderen dan uitpakt met het aantal geslaagden.

De school die meer spreekt over liefdevolle omgang met elkaar dan over geboden en verboden, meer over levenswaarden dan over punten, meer over inzet dan over prestaties.

De school waar leven, leren is en leren, ... leven!

 

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2020-2021

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

23 september (studiedag)

5 oktober (vrije dag)

 2 november tot 6 november (herfstvakantie)

11 november (Wapenstilstand)

 21 december tot 1 januari (Kerstvakantie)

5 februari (studiedag)

 8 februari (vrije dag)

15 februari tot 19 februari (krokusvakantie)

 5 april tot 16 april (Paasvakantie)

 12 mei (studiedag)

 13 mei (Hemelvaart)

 14 mei (brugdag)

 24 mei (Pinkstermaandag)

 30 juni (zomervakantie vanaf 12 uur)

FEESTEN

eetfeest zondag 18 oktober

lichtjeswandeling vrijdag 13 november

schoolfeest 5 juni

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323