Contact

Algemeen telefoonnummer: 016 46 40 37

Email: Vragen, bedenkingen, suggesties? Stuur ons gerust een mailtje! 

voornaam_naam@vrijeschoolbierbeek.be

Voor de volledige basisschool

-Directeur: Lieselotte Vereecke

-Secretariaat: Griet Tistaert dinsdag- en woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdagnamiddag

-Zorgcoördinator: Katrien Wauters maandag, afwisselend op woensdag en donderdag

-Preventieadviseur: Chantal Detry maandagnamiddag

-Boekhouding: Toon Nackaerts dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur

-Bewegingsopvoeding: Gunther Van aarschodt dagelijks behalve woensdag

Kleuterschool 

We hebben een instapklas. Hier worden alle kinderen opgevangen die voor het eerst naar school komen en nog geen drie jaar geworden zijn. In dit groepje krijgt jouw peuter de kans om rustig te wennen aan het schoolleven. Op verschillende momenten in het schooljaar schuiven de instappers door naar de eerste kleuterklas.

Juf Lies Vranckx (kleuterjuf instappers, K1a)

Juf Hanne Vanherrewegen (kleuterjuf K1b)

Juf Tina Claesen (kinderverzorgster)

De vierjarige kleuters zitten in de tweede kleuterklas, de vijfjarigen in de derde kleuterklas. Er wordt nauw samen gewerkt en de kleuters ontmoeten elkaar in de tussenliggende kikkerklas.

 Juf Martien Lynen (kleuterjuf K2)

Juf  Tamara Vandenbergh (zorgjuf kleuters) zij wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door juf Auriane Baivy

Meester Stijn Busschaert (kleutermeester K3) 

Lagere school

Onze lagere school telt 6 klassen. Om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen, wordt de klasgroep door twee leerkrachten gevolgd. Zij onderwijzen samen of splitsen waar nodig de kinderen op in kleinere groepjes. Voor de kinderen die extra hulp nodig hebben en voor leerlingen met een ontwikkelingvoorsprong wordt gezorgd voor materiaal dat uitdagend is. Dan is het natuurlijk fijn om met twee leerkrachten verantwoordelijk te zijn voor één klasgroep!

Juf Leen Chaerle en juf Els Vanacker (eerste leerjaar) 

Meester Hans Jennes en meester Vic Decoster (tweede leerjaar) 

Meester Vic wordt vervangen door juf Davina Vanschaeybroeck

Juf Larissa Laurent en juf Veerle Vandensteen (derde leerjaar)

Juf Katrien Leys en juf Ann Mulders (vierde leerjaar)

Juf Evelien Tonnet en juf Liese Distelmans (vijfde leerjaar)

Juf Kathy Hendrickx en juf Liese Distelmans (zesde leerjaar)

Zwemleerkrachten

Meester Toon Nackaerts 

Juf Marijke Boon

Volg ons

CLB-medewerkers

Els Cox kleuterschool 0490 64 51 97 - els.cox@vclbleuven.be

Laura Van Ham lagere school 0490 64 51 92 - laura.vanham@vclbleuven.be

Ouderraad ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be 

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2020-2021

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

23 september (studiedag)

5 oktober (vrije dag)

 2 november tot 6 november (herfstvakantie)

11 november (Wapenstilstand)

 21 december tot 1 januari (Kerstvakantie)

5 februari (studiedag)

 8 februari (vrije dag)

15 februari tot 19 februari (krokusvakantie)

 5 april tot 16 april (Paasvakantie)

 12 mei (studiedag)

 13 mei (Hemelvaart)

 14 mei (brugdag)

 24 mei (Pinkstermaandag)

 30 juni (zomervakantie vanaf 12 uur)

FEESTEN

eetfeest zondag 18 oktober

lichtjeswandeling vrijdag 13 november

schoolfeest 5 juni

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323