Contact

Algemeen telefoonnummer: 016 46 40 37

Email: Vragen, bedenkingen, suggesties? Stuur ons gerust een mailtje! 

voornaam_naam@vrijeschoolbierbeek.be

Voor de volledige basisschool

-Directeur: Lieselotte Vereecke

-Secretariaat: Griet Tistaert dinsdag- en woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdagnamiddag

-Zorgcoördinator: Katrien Wauters maandag, afwisselend op woensdag en donderdag

-Preventieadviseur: Chantal Detry maandagnamiddag

-Boekhouding: Toon Nackaerts dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur

-Bewegingsopvoeding: Gunther Van aarschodt dagelijks behalve woensdag

Kleuterschool 

We hebben een instapklas. Hier worden alle kinderen opgevangen die voor het eerst naar school komen en nog geen drie jaar geworden zijn. In dit groepje krijgt jouw peuter de kans om rustig te wennen aan het schoolleven. Op verschillende momenten in het schooljaar schuiven de instappers door naar de eerste kleuterklas.

Juf Lies Vranckx (kleuterjuf instappers, K1a)

Juf Hanne Vanherrewegen (kleuterjuf K1b)

Juf Tina Claesen (kinderverzorgster)

De vierjarige kleuters zitten in de tweede kleuterklas, de vijfjarigen in de derde kleuterklas. Er wordt nauw samen gewerkt en de kleuters ontmoeten elkaar in de tussenliggende kikkerklas.

 Juf Martien Lynen (kleuterjuf K2)

Juf  Tamara Vandenbergh (zorgjuf kleuters) zij wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door juf Auriane Baivy

Meester Stijn Busschaert (kleutermeester K3) 

Lagere school

Onze lagere school telt 6 klassen. Om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen, wordt de klasgroep door twee leerkrachten gevolgd. Zij onderwijzen samen of splitsen waar nodig de kinderen op in kleinere groepjes. Voor de kinderen die extra hulp nodig hebben en voor leerlingen met een ontwikkelingvoorsprong wordt gezorgd voor materiaal dat uitdagend is. Dan is het natuurlijk fijn om met twee leerkrachten verantwoordelijk te zijn voor één klasgroep!

Juf Leen Chaerle en juf Els Vanacker (eerste leerjaar) 

Meester Hans Jennes en meester Vic Decoster (tweede leerjaar) 

Meester Vic wordt vervangen door juf Davina Vanschaeybroeck

Juf Larissa Laurent en juf Veerle Vandensteen (derde leerjaar)

Juf Katrien Leys en juf Ann Mulders (vierde leerjaar)

Juf Evelien Tonnet en juf Liese Distelmans (vijfde leerjaar)

Juf Kathy Hendrickx en juf Liese Distelmans (zesde leerjaar)

Zwemleerkrachten

Meester Toon Nackaerts 

Juf Marijke Boon

Volg ons

CLB-medewerkers

Els Cox kleuterschool 0490 64 51 97 - els.cox@vclbleuven.be

Laura Van Ham lagere school 0490 64 51 92 - laura.vanham@vclbleuven.be

Ouderraad ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be 

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2020-2021

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

woensdag 23 september (studiedag)

maandag 5 oktober (vrije dag)

maandag 2 november tot vrijdag 6 november (herfstvakantie)

woensdag 11 november (Wapenstilstand)

maandag 21 december tot vrijdag 1 januari (Kerstvakantie)

vrijdag 5 februari (studiedag)

maandag 8 februari (vrije dag)

maandag 15 februari tot vrijdag 19 februari (krokusvakantie)

maandag 5 april tot vrijdag 16 april (Paasvakantie)

woensdag 12 mei (studiedag)

donderdag 13 mei (Hemelvaart)

vrijdag 14 mei (brugdag)

maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

woensdag 30 juni (zomervakantie vanaf 12 uur)

FEESTEN

eetfeest zondag 18 oktober

lichtjeswandeling vrijdag 13 november

kinderfuif 

schoolfeest 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323