Contact

Algemeen telefoonnummer: 016 46 40 37

Email: Vragen, bedenkingen, suggesties? Stuur ons gerust een mailtje! 

voornaam_naam@vrijeschoolbierbeek.be

Voor de volledige basisschool

-Directeur: Lieselotte Vereecke
lieselotte_vereecke@vrijeschoolbierbeek.be

-Secretariaat: Griet Tistaert dinsdag- en woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag (om de twee weken)
griet_tistaert@vrijeschoolbierbeek.be

-Zorgcoördinator: Anneke Debremaeker
anneke_debremaeker@vrijeschoolbierbeek.be

-Beleidsondersteuner en aanvangsbegeleider: Kathy Hendrickx vrijdag

kathy_hendrickx@vrijeschoolbierbeek.be

-Preventieadviseur: Chantal Detry maandagnamiddag
chantal_detry@vrijeschoolbierbeek.be

-Boekhouding: Toon Nackaerts 
toon_nackaerts@vrijeschoolbierbeek.be

-Bewegingsopvoeding: Gunther Van aarschodt, Toon Nackaerts en Marijke Boon
gunther_vanaerschodt@vrijeschoolbierbeek.be 

toon_nackaerts@vrijeschoolbierbeek.be

marijke_boon@vrijeschoolbierbeek.be

Kleuterschool 

We hebben een instapklas. Hier worden alle kinderen opgevangen die voor het eerst naar school komen en nog geen drie jaar geworden zijn. In dit groepje krijgt jouw peuter de kans om rustig te wennen aan het schoolleven. Op verschillende momenten in het schooljaar schuiven de instappers door naar de eerste kleuterklas.

Juf Lies Vranckx (kleuterjuf instappers, K1a)
lies_vranckx@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Hanne Vanherrewegen (kleuterjuf K1b)
hanne_vanherrewegen@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Sara Vanhemelryck (kinderverzorgster)
sara_vanhemelryck@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Sien Vanhalewijck (zorgleerkracht K1a en K1b)
sien_vanhalewijck@vrijeschoolbierbeek.be

De vierjarige kleuters zitten in de tweede kleuterklas, de vijfjarigen in de derde kleuterklas. Er wordt nauw samen gewerkt en de kleuters ontmoeten elkaar in de tussenliggende kikkerklas.

 Juf Martien Lynen (kleuterjuf K2)
martien_lynen@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Carolien Duplessis (zorgleerkracht K2)
carolien_duplessis@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Tamara Van den Bergh (kleuterjuf K3)
tamara_vandenbergh@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Ellen Mellaerts (kleuterjuf K3 en zorgleerkracht K3)
ellen_mellaerts@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Auriane Baivy (zorgcoördinator en zorgleerkracht kleuters)
auriane_baivy@vrijeschoolbierbeek.be
-> is momenteel in zwangerschapsverlof en wordt vervangen door juf Lieselotte Vereecke
lieselotte_vereecke@vrijeschoolbierbeek.be

 

Lagere school

Onze lagere school telt 6 klassen. Om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen, wordt de klasgroep door twee leerkrachten gevolgd. Zij onderwijzen samen of splitsen waar nodig de kinderen op in kleinere groepjes. Voor de kinderen die extra hulp nodig hebben en voor leerlingen met een ontwikkelingvoorsprong wordt gezorgd voor materiaal dat uitdagend is. Dan is het natuurlijk fijn om met twee leerkrachten verantwoordelijk te zijn voor één klasgroep!

Juf Leen Chaerle en juf Els Vanacker (eerste leerjaar) 
leen_chaerle@vrijeschoolbierbeek.be en els_vanacker@vrijeschoolbierbeek.be

Meester Hans Jennes en meester Vic Decoster (tweede leerjaar) 
hans_jennes@vrijeschoolbierbeek.be, davina_vanschaeybroeck@vrijeschoolbierbeek.be

Meester Vic wordt vervangen door juf Davina Vanschaeybroeck

Juf Larissa Laurent en juf Veerle Vandensteen (derde leerjaar)
larissa_laurent@vrijeschoolbierbeek.be en veerle_vandensteen@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Katrien Leys, meester Toon en juf Ann Mulders (vierde leerjaar)
katrien_leys@vrijeschoolbierbeek.be, toon_nackaerts@vrijeschoolbierbeek.be en ann_mulders@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Evelien Tonnet en juf Liese Distelmans (vijfde leerjaar)
evelien_tonnet@vrijeschoolbierbeek.be en liese_distelmans@vrijeschoolbierbeek.be

Juf Kathy Hendrickx en juf Liese Distelmans (zesde leerjaar)
kathy_hendrickx@vrijeschoolbierbeek.be en liese_distelmans@vrijeschoolbierbeek.be

 

Volg ons

CLB-medewerkers

Els Cox 0490 64 51 97 - els.cox@vclbleuven.be

Ouderraad ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be 

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2021-2022

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

4/10: facultatieve verlofdag

1/11 tot 5/11: herfstvakantie
11/11: wapenstilstand
17/11: pedagogische studiedag

24/12: school tot 12 uur
27/12 tot 7/01: kerstvakantie

7/02: facultatieve verlofdag

28/02 tot 4/03: krokusvakantie
16/03: pedagogische studiedag

4/04 tot 15/04: paasvakantie
18/04: paasmaandag

25/05: pedagogische studiedag
26/05 tot 27/05: OHHemelvaart

6/06: pinkstermaandag
30/06: school tot 12 uur

FEESTEN

eetfeest zondag 17 oktober
lichtjeswandeling vrijdag 12 november
schoolfeest 21 mei

TE ONTHOUDEN DATA

5/10: dag van de leerkracht
18/10 tot 22/10: L5 Stemklassen
info-avond zorgvisie dinsdag 19 oktober
info-avond veilig online donderdag 2 december
14/02 tot 16/02: L3 boerderijklassen

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468