Inschrijven

HUIDIG SCHOOLJAAR

vrije plaatsen 2021-2022

K1a (2019): 3 plaatsen

K1b (2018): 4 plaatsen

K2 (2017): 5 plaatsen 

K3 (2016): 1 plaatsen

L1 (2015): 8 plaatsen

L2 (2014): 0 plaatsen

L3 (2013): 7 plaatsen

L4 (2012): 2 plaatsen

L5 (2011): 0 plaatsen

L6 (2010): 4 plaatsen

nog inschrijven voor het huidige schooljaar?

Inschrijven kan, na afspraak,

voor kinderen met geboortejaar 2019 en vroeger,

mits ze ook instappen op 2,5 jaar.

in de klassen waar nog plaats is.

(Je kan op de instapdag niet in 2 scholen ingeschreven zijn!)

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN GEBOORTEJAAR 2020 EN VROEGER

 

 

Procedure voor aanmelding en inschrijving:

 

STAP 1: INFORMEER JE:

Controleer de capaciteit van de school.

Neem de brochure voor de gemeente Bierbeek door. 

Kijk naar de tijdslijn:                                                   

Periode 1: broers/zussen en kinderen van personeel       

Aanmelden:  Van dinsdag 11 januari 2022, 9 uur tot dinsdag 1 februari 2022, 17 uur

Bericht aan de ouders: Dinsdag 26 april 2022

Inschrijven: Van 1 maart 2022, 9 uur tot 29 maart 2022, 17 uur                                                                 

      Periode 2: alle kinderen

Aanmelden:   Van 1 maart 2022, 9 uur tot 29 maart 2022, 17 uur

Bericht aan ouders:  Dinsdag 26 april 2022

Inschrijven:  Van maandag 3 mei 2022, 9 uur tot woensdag 26 mei 2022, 17 uur                           

Periode 3: alle kinderen die nog geen plaats vonden in een school

Inschrijven:  Vanaf 2 juni 2022, 9 uur (zonder aanmelden)

STAP 2: AANMELDEN: Klik hier om uw kind via het centraal aanmeldingsregister aan te melden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs. 

aanmelding broers, zussen en kinderen personeel - van dinsdag 11 januari 2022 (9 uur) tot dinsdag 1 februari 2022 (17 uur)

aanmelding nieuwe kinderen - van dinsdag 1 maart 2022 (9 uur) tot dinsdag 29 maart 2022 (17 uur)

STAP 3: WEES GEDULDIG: De computer wijst elke leerling toe aan een school. Een gerechtsdeurwaarder is aanwezig bij de toewijzing en controleert de procedure.

In Bierbeek geldt een voorrang van 11% voor indicatorleerlingen. Dit zijn kinderen uit een gezin met een schooltoelage of waarvan de mama geen diplima secundair onderwijs heeft behaald.

Per school worden alle aangemelde kinderen gerangschikt volgens 2 criteria: afstand tot de school en voorkeur voor de school.

Onze school legt, samen met de andere Bierbeekse scholen, het accent op 'de voorkeur van de ouders (70%)' en 'mensen die dicht bij de school wonen (30%)'. 

 

STAP 4: U ONTVANGT EEN E-MAIL: In deze e-mail staan de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven.

toewijzing broers, zussen en kinderen personeel - dinsdag 22 februari 2021

toewijzing nieuwe kinderen - dinsdag 26 april 2022 

STAP 5: INSCHRIJVEN: Maak een afspraak met de school om uw kind in te schrijven. Hij/zij is pas ingeschreven als u de leerlingenfiche heeft ondertekend.

inschrijving broers, zussen en kinderen personeel - van dinsdag 1 maart 2022 (9 uur) tot dinsdag 29 maart 2022 (17 uur)

inschrijving nieuwe kinderen - van dinsdag 3 mei 2022 (9 uur) tot woensdag 25 mei 2022 (17 uur)

(vrije inschrijvingen - vanaf vrijdag 3 juni 2022 ( 9 uur)  - Wie zich als eerste meldt op het secretariaat (vanaf 9.00 uur), wordt het eerst bediend. Indien er plaats is voor de gewenste klas, gebeurt de inschrijving meteen. Zoniet word je op de wachtlijst geplaatst.)

Opgepast!

  • Het adres moet concreet en aantoonbaar zijn. Breng een identiteitskaart mee, bij verhuis een ondertekende huurovereenkomst of koopakte. Nabijheid werk kan je aantonen aan de hand van de arbeidsovereenkomst. 
  • Bij een vechtscheiding is het mogelijk om onafhankelijk van mekaar een aanmelding te doen. Neem contact op met de directeur voor de formaliteiten. 
  • Meerlingen worden automatisch gekoppeld, zodat je niet het risico loopt om kinderen op verschillende scholen te hebben. Voor broers en zussen is deze koppeling ook mogelijk. 
  • Wie wil genieten van een voorrang 'indicatorleerling' moet de studietoelage kunnen aantonen op dag van de inschrijving. Het opleidingsniveau van de moeder gebeurt op basis van een verklaring op eer.

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2021-2022

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

4/10: facultatieve verlofdag

1/11 tot 5/11: herfstvakantie
11/11: wapenstilstand
17/11: pedagogische studiedag

24/12: school tot 12 uur
27/12 tot 7/01: kerstvakantie

7/02: facultatieve verlofdag

28/02 tot 4/03: krokusvakantie
16/03: pedagogische studiedag

4/04 tot 15/04: paasvakantie
18/04: paasmaandag

25/05: pedagogische studiedag
26/05 tot 27/05: OHHemelvaart

6/06: pinkstermaandag
30/06: school tot 12 uur

FEESTEN

eetfeest zondag 17 oktober
lichtjeswandeling vrijdag 12 november
schoolfeest 21 mei

TE ONTHOUDEN DATA

5/10: dag van de leerkracht
18/10 tot 22/10: L5 Stemklassen
info-avond zorgvisie dinsdag 19 oktober
info-avond veilig online donderdag 2 december
14/02 tot 16/02: L3 boerderijklassen

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468