Het geluk van een groene omgeving

Als beelden meer zeggen dan woorden...

We zetten met onze school volop in op onze groene omgeving en we nemen met onze klassen heel wat initiatieven in de zorg voor het milieu. 

Het derde leerjaar werkt nauw samen met Mooimakers en zet zich zo in met opruimacties, operatie Proper, ...

De kinderen van het vierde leerjaar zijn onze Waterambassadeurs. Zij zetten allerlei acties op touw om bewuster met water om te gaan en zo heel wat te besparen. 

In het vijfde leerjaar huist de Klimaatbende. Zij gaan elk jaar aan de slag in onze school en plannen activiteiten waarin ze bekijken hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Het zesde leerjaar zet zich jaar na jaar samen met Natuurpunt in om de natuur in de buurt netjes te houden, te hooien, ...

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2021-2022

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

4/10: facultatieve verlofdag

1/11 tot 5/11: herfstvakantie
11/11: wapenstilstand
17/11: pedagogische studiedag

24/12: school tot 12 uur
27/12 tot 7/01: kerstvakantie

7/02: facultatieve verlofdag

28/02 tot 4/03: krokusvakantie
16/03: pedagogische studiedag

4/04 tot 15/04: paasvakantie
18/04: paasmaandag

25/05: pedagogische studiedag
26/05 tot 27/05: OHHemelvaart

6/06: pinkstermaandag
30/06: school tot 12 uur

FEESTEN

eetfeest zondag 17 oktober
lichtjeswandeling vrijdag 12 november
schoolfeest 21 mei

TE ONTHOUDEN DATA

5/10: dag van de leerkracht
18/10 tot 22/10: L5 Stemklassen
info-avond zorgvisie dinsdag 19 oktober
info-avond veilig online donderdag 2 december
14/02 tot 16/02: L3 boerderijklassen

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468