Huiswerk

Uit onze visie...

Huiswerk is een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het 'leren' van onze kinderen.
Enerzijds zijn er lessen (automatiseren, inoefenen, remediëren...) en (voor)taken.  Daarnaast zijn er ook verantwoordelijkheden (zwemgerief, briefjes, materiaal...).

  • Huiswerk brengt een stukje school mee naar huis.
    Kinderen voelen zich ondersteund als ouders interesse tonen voor het schoolleven.  Als ouder is het mooi meegenomen dat men zicht heeft op wat en hoe je kind leert en wat het kent en kan.
  • Huiswerk zorgt voor uitbreiding van de leertijd.
    Het inoefenen, automatiseren, herhalen en vrdiepen van de eerstof draagt bij tot het vastzetten van de leerstof.  Voortaken kunnen een motiverende aanzet zijn.
  • Huiswerk leert kinderen zelfstandig te werken.
    Door huiswerk kunnen kinderen groeien tot zelfstandige leerders, planners, werkers.  Dit is van fundamenteel belang om het later ergens te brengen, op welk vlak ook.

​Maar het is even belangrijk dat kinderen voldoende tijd krijgen om kind te zijn, om te spelen, om de batterijen weer op te laden.

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar krijgen op dinsdag en donderdag de kans om onder toezicht van een leerkracht hun huiswerk te maken en hun lessen te leren.  
Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de ouders om te kijken of het huiswerk gemaakt is en de lessen geleerd.

Lees hier de nieuwsbrief over huiswerk in onze school.
 

Pedagogisch project > Huiswerkklas

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest zondag 13 oktober

kinderfuif vrijdag 7 februari

schoolfeest zaterdag 9 mei

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323