Huiswerk

Huiswerk is een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het 'leren' van onze kinderen.
Enerzijds zijn er lessen (automatiseren, inoefenen, remediëren...) en (voor)taken.  Daarnaast zijn er ook verantwoordelijkheden (zwemgerief, briefjes, materiaal...).

 • Huiswerk brengt een stukje school mee naar huis.
  Kinderen voelen zich ondersteund als ouders interesse tonen voor het schoolleven.  Als ouder is het mooi meegenomen dat men zicht heeft op wat en hoe je kind leert en wat het kent en kan.
 • Huiswerk zorgt voor uitbreiding van de leertijd.
  Het inoefenen, automatiseren, herhalen en vrdiepen van de eerstof draagt bij tot het vastzetten van de leerstof.  Voortaken kunnen een motiverende aanzet zijn.
 • Huiswerk leert kinderen zelfstandig te werken.
  Door huiswerk kunnen kinderen groeien tot zelfstandige leerders, planners, werkers.  Dit is van fundamenteel belang om het later ergens te brengen, op welk vlak ook.

​Maar het is even belangrijk dat kinderen voldoende tijd krijgen om kind te zijn, om te spelen, om de batterijen weer op te laden.

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar krijgen op dinsdag en donderdag de kans om onder toezicht van een leerkracht hun huiswerk te maken en hun lessen te leren.  
Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de ouders om te kijken of het huiswerk gemaakt is en de lessen geleerd.

Wat mag je van ons verwachten? 

 • Huiswerk moet zinvol en nuttig zijn. Daarom geven we sommige leerlingen aangepast huiswerk mee. 
 • Leerlingen moeten weten wat er van hen verwacht wordt. Daarom leggen we in de klas steeds uit wat de bedoeling is en hoe je kind dit kan aanpakken. Taken en lessen en wat de leerlingen moeten meebrengen staat in de agenda genoteerd. 
 • Om de leerlingen te leren en plannen en om tegemoet te komen aan de buitenschoolse activiteiten van de leerlingen, trachten we het merendeel van het huiswerk meerdere dagen op voorhand in te schrijven. Zo kunnen de leerlingen zelf kiezen wanneer ze aan hun huiswerk werken. Ze kunnen zelfs zo een huiswerkvrije dag inlassen. 
 • In de eerste graad let de leerkracht er extra op dat alles in de boekentas zit. Leerlingen die het moeilijk hebben om het nodige, maar ook niet te veel, mee naar huis te nemen, krijgen hiervoor ondersteuning.
 • We streven ernaar om vanaf de tweede graad opdrachten te geven die de leerlingen zelfstandig kunnen maken of althans toch kunnen beginnen. 

Wat willen we liever niet?

 • Dat de leerlingen overbelast worden. 
 • Dat ouder oefeningen helemaal opnieuw op hun eigen manier gaan uitleggen. Meestal brengt dit meer verwarring bij de leerlingen, omdat de leerkracht dit op een andere manier heeft uitgelegd. 
 • Dat kinderen bijkomende oefeningen moeten maken van de ouders. 
 • Dat ouders de oefeningen gaan verbeteren. Fouten maken mag! Eventueel kan je de fouten aanduiden met potlood, je kind kan ze dan zelf verbeteren. Op deze manier kan de leerkracht zien welke oefeningen nog niet goed lukken. 
 • Dat de leerlingen de vooropgestelde gemiddelde huiswerktijd dagelijks overschrijden. 
  We schatten voor: 
  -> De eerste graad: maximum 20 minuten
  -> De tweede graad: maximum 30 minuten
  -> De derde graad: maximum 45 minuten
  Als je kind regelmatig over de tijd gaat, kom dan eens praten. 

Tips voor de leerlingen: 

 • Alle taken en lessen staan tijdig en duidelijk genoteerd in de agenda. Gebruik deze om alles wat je nodig hebt in je boekentas te steken, maar... ook niet meer dan dat!
 • Zoek een rustig en gemakkelijk werkplekje. Maak je schooltas helemaal leeg. Leg eerst je agenda open en kijk wat je zeker tegen de volgende dag moet klaar hebben. Nog beter is een weekschema maken om je huiswerk en je hobby's goed te kunnen plannen. 
 • Begin zo snel mogelijk van zodra je thuiskomt. Na het huiswerk heb je dan nog een hele avond voor jou. 
 • Je werkt alleen, mama of papa houden wel een oogje in het zeil. 
 • Na een half uurtje werken, las je best een kleine pauze in. Daarna werk je rustig en netjes je huiswerk af. 
 • Duid aan welke taak klaar is, voor je aan een nieuwe taak begint. 
 • Ben je klaar, toon dan je werk. Mama of papa kunnen ook wel je les overhoren. 
 • Verzamel dan alles wat je nodig hebt tegen de volgende dag en stop dat netjes in je boekentas. Vergeet de speciale dingen niet: zwemzak, brieven, materiaal, ...

Tips voor de ouders:

 • Toon interesse en moedig je kind aan. Laat je kind aanvoelen dat je de inspanningen ziet en waardeert en overloop samen de opdrachten in de agenda. 
 • Blijf in de buurt tijdens het huiswerk maken. Kinderen van de eerste graad hebben begeleiding nodig bij het lezen van de woordjes of de tekstjes en het inoefenen van de maal- en deeltafels. 
 • Kinderen hebben nood aan regelmaat: 
  -> Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huiswerk
  -> Op tijd gaan slapen, op tijd weer op
 • Zorg dat je kind een eigen, rustig plekje heeft om te studeren. 
 • Geef je kind een eigen opbergruimte voor schoolmateriaal. 
 • Extra taken hoeven niet. 
 • Als je kind problemen heeft bij het huiswerk, aarzel dan niet om dit te melden aan de leerkracht. 
 • Als je kind om één of andere reden het huiswerk niet kan maken, noteer dit dan in de agenda. 

Huiswerkklas

 • Huiswerk is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerling en van de ouders. Door omstandigheden (werk van ouders of andere) is het voor sommige leerlingen echter moeilijk om op een treffelijk tijdstip aan hun huiswerk te werken. Om dit problemen op te vangen organiseren we de huiswerkklas. 
 • De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar krijgen op dinsdag en donderdag de kans om tussen 16.00 en 16.45 uur aan hun huiswerk te werken. 
 • Tijdens de huiswerkklas wordt er door een leerkracht toezicht gedaan. Dat wil zeggen dat de leerlingen in stilte met hun huiswerk bezig zijn. De leerkracht zal het huiswerk niet begeleiden of nazien: dit blijft een taak van de ouders.
 • Op dagen dat er een personeelsvergadering gepland staat, zal er geen huiswerkklas zijn. Van andere dagen dat er geen huiswerkklas is, word je tijdig op de hoogte gebracht. 
 • Leerlingen van de huiswerkklas gaan niet naar hun eigen klas om vergeten spulletjes te halen. 
Pedagogisch project > Huiswerkklas

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2024-2025

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

18/09: pedagogische studiedag

26/10 tot 3/11: herfstvakantie 🍁

21/12 tot 5/01: kerstvakantie 🎄

3/02: facultatieve verlofdag

1 tot 9 maart: krokusvakantie

21/03: pedagogische studiedag

5/04 tot 21/04: paasvakantie 

1/5: Dag van de Arbeid

2/5: facultatieve verlofdag

12/05: pedagogische studiedag

29/05 tot 30/05: OHHemelvaart

9/06: pinkstermaandag

01/07: begin zomervakantie 🌞

FEESTEN

ouderfuif van de ouderraad 6 september
eetfeest datum nog te bepalen
lichtjeswandeling  datum nog te bepalen
kinderfuif 14 maart
schoolfeest 24 mei

TE ONTHOUDEN DATA

24/09: klassenloop lagere school

28/08: opendeur 18u-19u

6/09: info-avond

12/02 en 20/02: kijkdagen nieuwe aanmeldingen

5/05: schoolfotograaf

26/06: proclamatie zesde leerjaar

 

 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468