Troeven en accenten

We zetten in op autonomie, betrokkenheid en competentiegevoel.

  • Zelf leerinhouden kiezen, werken op verschillende sporen, zelfcorrectie...
  • Zich goed voelen, positieve relaties met klasgenoten, interesse in het lesonderwerp, ...
  • Werken op het eigen niveau, differantiatie naar boven en naar onder, verrijking en verdieping, ...

We bouwen rijke thema's uit die kinderen aanspreken en over de verschillende ontwikkelvelden heen gaan.

Daarnaast brengen we ook leerinhouden cursorisch, 'sober en droog'. Deze vormen de basis om binnen de thema's aan probleemoplossend denken, ontdekkend en onderzoekend leren te gaan doen. 

Wij zijn een ZILL-school.

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2019-2020

VRIJE DAGEN en STUDIEDAGEN 

woensdag 18 september

maandag 30 september

woensdag 20 november

woensdag 15 januari

maandag 3 februari

woensdag 20 mei

(vrijdag 22 mei = brugdag) 

FEESTEN

eetfeest zondag 13 oktober

kinderfuif vrijdag 7 februari

schoolfeest zaterdag 9 mei

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

(016) 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323