Troeven en accenten

We zetten in op autonomie, betrokkenheid en competentiegevoel.

  • Zelf leerinhouden kiezen, werken op verschillende sporen, zelfcorrectie...
  • Zich goed voelen, positieve relaties met klasgenoten, interesse in het lesonderwerp, ...
  • Werken op het eigen niveau, differantiatie naar boven en naar onder, verrijking en verdieping, ...

We bouwen rijke thema's uit die kinderen aanspreken en over de verschillende ontwikkelvelden heen gaan.

Daarnaast brengen we ook leerinhouden cursorisch, 'sober en droog'. Deze vormen de basis om binnen de thema's aan probleemoplossend denken, ontdekkend en onderzoekend leren te gaan doen. 

Wij zijn een ZILL-school.

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2021-2022

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

4/10: facultatieve verlofdag

1/11 tot 5/11: herfstvakantie
11/11: wapenstilstand
17/11: pedagogische studiedag

24/12: school tot 12 uur
27/12 tot 7/01: kerstvakantie

7/02: facultatieve verlofdag

28/02 tot 4/03: krokusvakantie
16/03: pedagogische studiedag

4/04 tot 15/04: paasvakantie
18/04: paasmaandag

25/05: pedagogische studiedag
26/05 tot 27/05: OHHemelvaart

6/06: pinkstermaandag
30/06: school tot 12 uur

FEESTEN

eetfeest zondag 17 oktober
lichtjeswandeling vrijdag 12 november
schoolfeest 21 mei

TE ONTHOUDEN DATA

5/10: dag van de leerkracht
18/10 tot 22/10: L5 Stemklassen
info-avond zorgvisie dinsdag 19 oktober
info-avond veilig online donderdag 2 december
14/02 tot 16/02: L3 boerderijklassen

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468