Schoolvisie

  • Warmwe geloven dat een familiale en hartelijke sfeer bijdraagt tot de groei van kinderen, leerkrachten en de school als gemeenschap. lees meer
  • Samen: kinderen, ouders en leerkrachten vormen een partnerschap om het leren en leven op onze school zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In overleg bepalen we de koers. lees meer
  • Voluit: als we iets doen, dan doen we het graag goed. We vinden de manier waarop belangrijk, maar willen ook fier kunnen zijn op het eindresultaat. lees meer
  • Brede ontwikkeling: met een ruim onderwijsaanbod ondersteunen we kinderen in hun totale ontplooiing, het ontdekken van de eigen talenten en het maken van realistische maar ambitieuze keuzes in het leven. lees meer
  • Evenwichtige ontwikkeling: we investeren in een degelijke basiskennis, sterke vaardigheden, ondersteunende attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld. lees meer
  • Elk kindwe willen onderwijs met focus op de maximale ontwikkeling van elk kind. lees meer in onze zorgvisie

Open geest, positivisme, zelfstandigheid, engagement en toekomstgerichtheid zijn bepalend voor de identiteit en het klimaat van onze school.

Onze christelijke inspiratie helpt ons hierop in te zetten: elk kind is uniek – anders zijn is ok – ieder is verantwoordelijk voor het eigen handelen – verbondenheid en solidariteit – vertrouwen en hoop – genieten en dankbaar zijn – openheid, respect en zorg voor mens en natuur – verwondering voor het gewone en het ongewone – vergeving en herstelgericht handelen – zorgzaamheid en troost

We onderwijzen hier niet alleen over, we leven deze waarden voor en dragen ze zo over op onze kinderen.

 

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2023-2024

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

20/09: pedagogische studiedag

2/10: facultatieve verlofdag

30/10 tot 5/11: herfstvakantie

14/12: pedagogische studiedag

25/12 tot 7/01: kerstvakantie

6/02: pedagogische studiedag

12/02 tot 18/02: krokusvakantie

11/03: facultatieve verlofdag

1/04 tot 14/04: paasvakantie

1/5: Dag van de Arbeid

9/05 tot 10/05: OHHemelvaart

20/05: pinkstermaandag

01/07: begin zomervakantie

FEESTEN

eetfeest zondag 8 oktober
lichtjeswandeling 
kinderfuif 15 maart
schoolfeest 25 mei

TE ONTHOUDEN DATA

28/08: opendeur

6/09: info-avond
 

 

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468