Wie zijn wij?

 

 

De school...                                                                     

DE SCHOOL waar mensen met elkaar samen leven, elkaar motiveren en inspireren tot fijn menselijk handelen. 

DE SCHOOL waar elke leerkracht elk kind positief benaders, waar men luistert naar vragen van kinderen en waar men geen vooroordelen heeft tegenover wie dan ook. 

DE SCHOOL waar lief en leed wordt gedeeld, waar men zich getroost en gesteund voelt. 

DE SCHOOL waar directie en leerkrachten zich bewust zijn dat ook zij zich kunnen vergissen, fouten kunnen en mogen maken omdat ook zij 'maar' mensen zijn. 

DE SCHOOL die eerlijk aan haar kinderen zegt: 'Wij zijn samen onderweg, directie, leerkrachten, ouders en kinderen, naar een gemeenschappelijk doel'. 

DE SCHOOL die elke leerling, elke leerkracht, elke ouder ook als hij verloren loopt, helpt om terug het rechte pad te vinden. 

DE SCHOOL die zichzelf in vraag stelt omtrent haar opdracht, die voortdurend aan vernieuwing toe is. 

DE SCHOOL die niet vastgespijkerd zit aan oude opvattingen en structuren, maar gelooft in nieuwe onderwijsvormen en methodes. 

DE SCHOOL waar openheid en vertrouwen heerst, waar gezonde kritiek een zegen is. 

DE SCHOOL die zich meer zorgen maakt over de ontwikkeling van kinderen dan uitpakt met het aantal geslaagden. 

DE SCHOOL die meer spreekt over liefdevolle omgang met elkaar dan over geboden en verboden, meer over levenswaarden dan over punten, meer over inzet dan over prestaties. 

DE SCHOOL met een groot hart voor iedereen!

 

Schoolvisie > Wie zijn wij?

Zoeken

Data

SCHOOLJAAR 2021-2022

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en STUDIEDAGEN 

4/10: facultatieve verlofdag

1/11 tot 5/11: herfstvakantie
11/11: wapenstilstand
17/11: pedagogische studiedag

24/12: school tot 12 uur
27/12 tot 7/01: kerstvakantie

7/02: facultatieve verlofdag

28/02 tot 4/03: krokusvakantie
16/03: pedagogische studiedag

4/04 tot 15/04: paasvakantie
18/04: paasmaandag

25/05: pedagogische studiedag
26/05 tot 27/05: OHHemelvaart

6/06: pinkstermaandag
30/06: school tot 12 uur

FEESTEN

eetfeest zondag 17 oktober
lichtjeswandeling vrijdag 12 november
schoolfeest 21 mei

TE ONTHOUDEN DATA

5/10: dag van de leerkracht
18/10 tot 22/10: L5 Stemklassen
info-avond zorgvisie dinsdag 19 oktober
info-avond veilig online donderdag 2 december
14/02 tot 16/02: L3 boerderijklassen

Contact

Vrije Basisschool 'De Kinderberg'
Bergstraat  18 - 3360 Bierbeek

016 / 46 40 37

directie@vrijeschoolbierbeek.be

Ondernemingsnummer: 0443.268.323
Instellingsnummer: 12468